Transplantace vlasů s přímou účastí chirurga
Sledujte nás: +420 775 770 333
Transplantace vlasů jednoduše

Transplantace vlasů: průběh a metody

Transplantace je nejúčinnější metodou pro obnovu vlasového porostu.Operace je vhodná pro každého, kdo trpí plešatěním a má dostatek vlasů na temeni (tzv. dárcovská oblast).

Zákrok probíhá v místní anestezii, takže se nemusíte bát bolesti.
Zkušený chirurg vám na začátku transplantace vymodeluje vlasovou linii a poté navrátí vlasy do míst, kde vypadly. Přesunuté vlasové štěpy jsou z temene hlavy a nesou genetickou informaci zaručující trvalý růst, a to i po transplantaci. Proto vám vlasy již zůstanou natrvalo.

Průběh transplantace:

Chci více informací o transplantaciCo je transplantace (nastřelení) vlasů?

Jde o chirurgický zákrok, který se používá na obnovu vlasového porostu při androgenní alopecii, tedy dědičném plešatění (v angličtině male pattern baldness).


Při operaci se vlastní vlasy přenáší – ve formě tzv. vlasových štěpů – z tzv. dárcovského místa (zadní část hlavy, viz dále) na místo postižené plešatěním. Přenos štěpů od dárce není kvůli odlišné genetické informaci možný – imunitní systém příjemce by cizí tkáň zlikvidoval.

Vlasový štěp

Co je vlasový štěp?

Tímto termínem se označuje malý kousek tkáně, která se vyjímá z dárcovské oblasti. Obsahuje 1 až 4 vlasy, dvě svrchní vrstvy kůže a další komponenty potřebné pro růst vlasu: vlasové folikuly, cibulky, mazové žlázy ad.

Pro lepší pochopení následujícího textu doporučujeme přečíst nejprve článek Životní cyklus vlasů: jak rostou a proč vypadávají.

Vlasové štěpy pro transplantaci odebírá chirurg z temene a týlu. V této (dárcovské) oblasti vlasový porost nevypadává ani při těžké formě dědičné alopecie. Přesné příčiny nejsou dosud známé, ale předpokládá se, že zvýšená koncentrace dihydrotesteronu, která za normálních okolností způsobuje plešatost na zbytku hlavy, nemá na folikuly v dárovské oblasti žádný (nebo jen minimální) vliv.

Po vyjmutí očistí certifikovaný technik štěpy od přebytečné tkáně a vloží do živného roztoku s růstovými faktory, které zabraňují jejich odumření.

Mezitím chirurg vytvoří mikroskalpelem v místě, kde již vlasy nerostou, tzv. kanály. Do těch se štěpy – ručně či speciálním nástrojem – vsazují; po uchycení pak začínají růst. Je důležité, aby lékař vytvořil kanály pod správným úhlem, v opačném případě nebudou rostoucí vlasy vypadat přirozeně.

Pro implantaci vlasů se dnes využívají dvě techniky, které se liší ve způsobů extrakce štěpů:

FUE – štěpy se odebírají po jednom přímo z hlavy (ručně nebo s využitím robotického zařízení),

FUT – ze zadní části hlavy se odebere pruh kůže, ze kterého se jednotlivé štěpy vypreparují.

Implantace štěpů je u obou metod totožná. Základní rozdíly mezi oběma postupy shrnuje následující tabulka:

FUE FUT
vhodné pro menší a střední stupeň plešatosti (sběr max. 5 000 štěpů) vhodné pro střední až těžkou plešatost (sběr 5 000 a více štěpů)
méně invazivní, nedochází k jizvení poměrně invazivní zákrok, vzniká jizva
uchytí se okolo 90 % štěpů (dle použité techniky) uchytí se až 95 % štěpů
hojení v dárcovské oblasti trvá několik dnů hojení v dárcovské oblasti trvá až 1 měsíc
malé nebo žádné pooperační bolesti relativně velké pooperační bolesti
lze nosit vlasy nakrátko není vhodné pro nošení vlasů nakrátko
dražší metoda levnější metoda

FUE – nejmodernější metoda transplantace vlasů

Při FUE (Follicular Unit Extraction) se štěpy odebírají po jednom. Ke sběru se používají kruhové, duté jehly o průměru 0,6 až 1 mm. Odběr může chirurg provádět ručně nebo lze využít robotické zařízení. Při extrakci s pomocí robota je ovšem třeba počítat – kvůli zatím nedokonalé technice odběru – s vyšším mírou poškození odebíraných štěpů.

Po sběru zhodnotí lékař kvalitu štěpů a počet folikulů, které nesou a určí, do jakých míst je vložit (implantovat). Vyjmuté štěpy certifikovaný technik očistí od přebytečné tkáně a vloží do živného roztoku s růstovými faktory, které zabraňují jejich odumření.

V porování s FUT je technika FUE méně invazivní a v posledních letech její popularita raketově roste. Využívá se v případech lehkého vypadání vlasů (např. pro zakrytí koutů) i u těžších případů alopecie.

FUE

Princip vlasové transplantace metodou FUE

Celá operace probíhá v lokální anestezii a trvá mezi 4 až 8 hodinami. Délka operace se odvíjí především od přenášeného počtu štěpů. Zjednodušeně řečeno – čím větší míra plešatosti, tím déle zákrok potrvá.

Metoda FUE se hodí pro modelování čelní linie a zakrytí rozsáhlé pleše, vhodná je ovšem i transplantaci vousů. V praxi se nejčastěji využívají dvě techniky: Sapphire FUE a DHI metodou. Jak se liší?

Sapphire FUE

Při této metodě vytvoří chirurg lůžka ostřejším safírovým skalpelem namísto ocelového.

Použití safírového mikronože nenarušuje tolik proudění krve jako při použití ocelového skalpelu a zvyšuje šanci na uchycení jednotlivých štěpů.

Co je Sapphire FUE a pro koho se hodí?

DHI metoda

Při DHI (Direct Hair Implantation) se odebrané štěpy rovnou vsazují do vytvořených lůžek implementačním perem.

Výhodou metody je menší zásah do kůže při odběru a možnost přesnějšího vsazení štěpů.

Co je a pro koho se hodí metoda DHI?

Rozdíl mezi jednotlivými technikami FUE shrnuje tato tabulka:

Klasické FUE Sapphire FUE DHI
počet implantovaných štěpů na 1 cm2 [5] 45 až 60 80 až 90 80 až 90
rychlost hojení štěpů 8 až 14 dní 5 až 8 dní 5 až 8 dní
míra uchycení štěpů ~ 85 % ~ 90 % ~ 90 %
náročnost na zručnost chirurga relativně vysoká relativně vysoká extrémně vysoká
doba trvání operace 4 až 8 hodin 4 až 8 hodin 3 až 6 hodin

Výhody FUE:

 • Není třeba holit hlavu, odebírá se tenký pruh kůže
 • Relativně rychlý zákrok (několik hodin)
 • Šance na přežití folikulu je 95 % – pro zpracování štěpů se používá mikroskop (vyšší přesnost) a okolo folikulů se nechává více tkáně (nedochází k rizikové dehydrataci folikulů, která snižuje šanci na uchycení).
 • Ze stejné dárcovské oblasti lze často vzít pruh i vícekrát, zůstává vždy jen jedna jizva (pokud operaci provádí zkušený chirurg).

Nevýhody FUE:

 • Poměrně invazivní metoda – rána v místě odběru se šije a zůstává po ní viditelná jizva (nedoporučuje se proto nosit vlasy nakrátko).
 • Relativně rychlý zákrok (několik hodin)
 • Relativně velká pooperační bolest, někteří pacienti popisují v místě jizvy pnutí kůže.
 • Nehodí se pro modelování vlasových linií.

Vedlejší účinky transplantace vlasů a pooperační péče

Přestože může nastřelení vlasů vypadat na první pohled jednoduše, stále se jedná o chirurgický zákrok. A stejně jako jiné operace, i přemístění vlasů se pojí s určitým nepohodlím.

Během zákroku dochází k lehkému krvácení, krátce po něm se tvoří strupy a kůže okolo implantovaných štěpů otéká. Otok se může rozšířit i na čelo a k očním víčkům – účinnou prevencí je nošení elastické čelenky několik dní po operaci.

Pro první dva týdny po transplantaci je typická svědivost kůže a lehká bolestivost (při použití metody FUT je bolest vyšší a trvá až měsíc).

Vyvarujte se levných klinik!

Kvůli relativně jednoduchému provedení FUE provádějí – zejména v Turecku – také zařízení s personálem bez lékařského vzdělání.

To s sebou nese řadu rizik: nadměrným sběrem štěpů mohou nezkušení technici způsobit plešatost v dárcovské oblasti, při implantaci pod špatným úhlem zase vlasy nevypadají přirozeně. Hrozí také riziko infekce a jizvení.

Bližší informace najdete v článku 6 varovných známek, že míříte na nebezpečnou kliniku.

V některých případech přejdou zdravé vlasy do tzv. klidové fáze a následně vypadnou. Není se třeba ničeho bát, během několika měsíců – spolu s transplantovanými vlasy – dorostou.

Kdo může implantaci vlasů podstoupit?

Vlasová transplantace se nehodí pro každého. Základní omezení je dané druhem diagnózy; zákrok je vhodný pro osoby, které trpí dědičným plešatěním. Mezi další kritéria, která je třeba splnit, patří:

 • věk mezi 25 až 65 lety,
 • dobrý zdravotní stav (zejména dobře fungující imunita),
 • dostatek vlasů v dárcovské oblasti.

Tyto aspekty zhodnotí chirurg na transplantační klinice mj. na základě kvalitních snímků hlavy a vlasů (přečtěte si, jak se správně vyfotit pro zhodnocení klinikou).

Transplantace vlasů není vhodná pro pacienty po chemoterapii (vlasy ve většině případů dorostou samy), se zjizvenou kůži na hlavě, příliš velkou ztrátou vlasů nebo při nereálných očekáváních (čelní linii nelze obnovit na stejnou úroveň, na jaké byla např. v pubertě).

Klienti, kteří se pro zákrok rozhodnou, musí také dodržet celou řadu dočasných opatření.

Mezi ty předoperační patří:

 • vysazení alkoholu, nikotinu a kofeinu,
 • omezení užívání léků na bolest (zakázané jsou přípravky s kyselinou acetylsalicylovou,
 • omezení aplikace minoxidilu.

Součástí pooperačních opatření je mj.:

 • spánek s vyvýšenou hlavou na speciálním polštáři,
 • dobrý zdravotní stav (zejména dobře fungující imunita),
 • dostatek vlasů v dárcovské oblasti.

Bližší informace zjistíte v článcích o přípravě na transplantaci vlasů a v pooperačním průvodci péčí o transplantované vlasy.Transplantace vlasů: cena zákroku

Konečná cena transplantace vlasů za operaci závisí především na zkušenostech chirurgů, vybavení kliniky a konkurenčnosti prostředí.

Poslední bod je důležitý, protože zatímco v České republice provádí vlasovou transplantaci jen několik zařízení, v Istanbulu – kam na transplantace jezdí zdravotní turisté ze Spojených států i Evropy – se nalézá přes 600 klinik.

Díky tomu se nastřelení vlasů v Turecku na špičkové klinice vejde do 100 tisíc Kč (i s ubytováním a dopravou). Oproti tomu tuzemská zařízení nabízí při stejném množství štěpů zákrok za částky od 200 000 Kč výše.

české kliniky
400 000 Kč
kliniky v Istanbulu
100 000 Kč
cena za 4 000 štěpů
(1 štěp obsahuje 1 až 4 vlasy)

Odborná úroveň předních tureckých klinik je přitom nesrovnatelná – operacím se zde věnují chirurgové, kteří jsou často členy jedné z mezinárodních asociací pro obnovu vlasů, transplantace provádí každý den a mají tedy obrovské množství zkušeností.

V českém zdravotnictví naopak není výjimkou, že vlasová transplantace je jedním z mnoha nabízených zákroků a lékař se k ní dostane nejvýše dvakrát do měsíce (a nemá tudíž potřebné množství zkušeností – viz 4 důvody, proč byste se měli vyhnout transplantaci vlasů v Česku).

Přečtěte si více o naší partnerské klinice Hairmedico

Shrnutí: průběh transplantace vlasů

15 minut focení

Zhodnocení současného stavu

Před konzultací se vyfotíte z různých úhlů a snímky nám pošlete. Na naší partnerské klinice zdarma zjistíme, zda jste vhodným kandidátem pro transplantaci vlasů.

Jak se správně vyfotit?
1 hodina

Předoperační vyšetření

Během konzultace zhodnotí lékař hustotu vašich vlasů, načrtne budoucí vlasovou linku a zeptá se vás na alergie, prodělaná onemocnění a užívané léky. Mezitím vám sestra odebere krev na vyšetření.

Co vše musím před transplantací podstoupit?
4 až 8 hodin

Transplantace metodou FUE

Po aplikaci anestezie vám chirurg z temene (dárcovská oblast) odebere vlasové štěpy a v místě s vypadanými vlasy vytvoří specializovaným nástrojem tzv. lůžka.

Po odběru zbaví certifikovaní asistenti štěpy přebytečné tkáně a za dohledu lékaře je do připravených lůžek implementují.

Co jsou štěpy a jak probíhá FUE transplantace?
1 až 2 hodiny

Pooperační kontrola a aplikace PRP

1 až 2 dny po transplantaci doktor sundá obvazy a zkontroluje stav dárcovské oblasti a vložených štěpů. Pro urychlení hojení vám sestra aplikuje tzv. PRP plazmu. Pod dohledem lékaře proběhne první mytí transplantovaných vlasů. Poté vás chirurg poučí, jak o vlasy pečovat a předá vám šampón, vitamíny a další přípravky.

Vyplatí se podstoupit aplikaci PRP plazmy?

ZDARMA

Nejrozsáhlejší materiál o transplantaci vlasů

Strávili jsme stovky hodin výzkumem vhodné kliniky.
Ušetřete čas a zjistěte:

 • jak vybrat špičkového chirurga, kliniku a agenturu,
 • na co se připravit před transplantací, během ní a po ní,
 • proč se obloukem vyhnout českým pracovištím,
Získat e-book

Nabízíme tu nejlepší péči a kvalitu

Garance chirurga u zákroku

Vaši transplantaci provede Dr. Arslan, který má více než 18 let zkušeností a na kontě přes 6500 zákroků. Je také členem mezinárodních organizací IMCAS a FUE Europe.

Cesta ve 4 lidech

Nechcete jet sami? Vyrazte za novým vlasy s českým delegátem ve skupince o max. 4 lidech.

Vyražte sami

Domluvíte se anglicky a jste zvyklí cestovat? Nevažte se na konkrétní termín a za svými novými vlasy vyražte, jak se vám to hodí.

Kompletní servis

Starosti nechte na nás – postaráme se o letenky, transfery, ubytování a vše spojené s vaší transplantací.

12měsíční pooperační péče

Transplantací to teprve začíná. 12 měsíců po zákroku zůstaneme v kontaktu a spolu s klinikou, dohlédneme, že hojení a růst probíhá, jak má.

Špičková klinika Hairmedico

Kliniku vede Dr. Arslan, který se osobně účastní transplantace každého klienta. Na klinice operují pouze nižší jednotky klientů denně, neřadí se tedy mezi transplantační „továrny“.

Moderní metoda FUE

Transplantace se na klinice Hairmedico provádí nejmodernějšími metodami Sapphire FUE nebo DHI. O výběru metody rozhoduje operující chirurg.

Komplexní péče před transplantací i po ní

Součástí zákroku je předoperační vyšetření, lokální anestezie, aplikace PRP plazmy a pooperační léky a přípravky na 1 měsíc.

5 kroků k obnovení vašich vlasů

1 První kontakt

Ujistíme se, že jste vhodným kandidátem pro transplantaci vlasů

2 Konzultace

Vysvětlíme vám průběh zákroku i cesty a zodpovíme vaše otázky

3 Rezervace

Rezervujeme vám místo ve zvoleném termínu

4 Zákrok

Podstoupíte předoperační vyšetření a zákrok v Istanbulu

5 Podpora

Po návratu domů dáme pozor, aby vaše hojení probíhalo tak, jak má

Prvním krokem k transplantaci vlasů je konzultace

Rádi se s vámi setkáme osobně (v Praze a okolí) nebo virtuálně.
Ozvěte se nám na info@folikuli.cz nebo +420 775 770 333.

Domluvit bezplatnou konzultaci