Transplantace vlasů s přímou účastí chirurga
Sledujte nás: +420 775 770 333
22. 4. 2020 8 min

[NÁVOD] Jak vybrat kvalifikovaného chirurga pro transplantaci vlasů

Zdaleka nejdůležitější osobou, které se bude vaší transplantací vlasů účastnit, je operující lékař. Vybrat toho správného je ale poměrně náročné. Kvůli obrovské konkurenci se řada klinik uchyluje ke lhaní, úspěchy svých chirurgů zveličují nebo lékaře využívají jen jako reklamní nosič a vůbec se s ním nesetkáte (ani při operaci). Přečtěte si, jak si vybrané lékaře prověřit a zajistit, že vás opravdu odoperuje zkušený chirurg.

Pokračovat ve čtení
[NÁVOD] Jak vybrat kvalifikovaného chirurga pro transplantaci vlasů

Ať už transplantaci vlasů v Turecku teprve zvažujete nebo jste se pro ni už rozhodli, leží před vámi vůbec nejzásadnější krok: výběr správného chirurga. Na vlasovou transplantaci má většina z nás (kvůli omezenému počtu štěpů v dárcovské oblasti) často jediný pokus. A jen málokdo jej chce vyčerpat na lékaři, který se zákrok teprve učí nebo se jej dokonce vůbec neúčastní.

Každý turecký lékař se soukromou praxi nebo vlastní klinikou (spadají sem i soukromá transplantační pracoviště) musí být povinně registrovaný u turecké lékařské asociace Türk Tabipleri Birliği (TTB). 

Ta je ekvivalentem České lékařské komory, na rozdíl od tuzemské organizace ale na stránkách TTB nemůžete lékaře vyhledávat. Často je tak nutné spoléhat na informace přímo z kliniky; už její samotný přístup vám ale často poví vše, co potřebujete vědět.

Vyhýbavé chování = známka nekvalitní kliniky

Odmítá vám klinika odpovědět na podrobnější otázky o lékařově vzdělání a o předání kontaktu na bývalé klienty nechce ani slyšet? Pravděpodobně půjde o predátorské pracoviště – více zjistíte v článku 6 varovných známek, že míříte na rizikovou kliniku.

Při výběru lékaře příliš nevycházejte z propagačních materiálů klinik a recenzí klientů. Papír (a zejména ten elektronický) snese všechno a velké části istanbulských zařízení nejsou klamavá tvrzení a tvorba falešných doporučení vůbec cizí. 

Svůj průzkum opřete o nezávislé zdroje, které není tak jednoduché zfalšovat (viz dále). Při výběru svého potenciálního chirurga se zajímejte o:

 • lékařovo vzdělání, kvalifikaci a trénink,
 • chirurgovu reputaci, zkušenosti a doporučení skutečných klientů,
 • fungování jeho kliniky a personálu.

Vzdělání lékaře

Turecké zákony povolují provádění transplantace vlasů jen chirurgům s platnou lékařskou licencí v oboru kosmetické chirurgie [1]. Jen ta ale kvalitní výsledek nezaručuje. O co dalšího se zajímat?

Jakou lékařskou fakultu – a kdy – lékař absolvoval?

Turecké vysoké školství je na podobné úrovni jako české univerzity. Za velmi dobrou se považuje lékařská fakulta na antalijské Akdeniz University (Akdeniz Üniversitesi; v roce 2011 zde proběhla vůbec první transplantace obličeje v Turecku) [2]. Mezi kvalitní se řadí i lékařská fakulta ankarské univerzity (Ankara Üniversitesi) nebo School of Medicine na istanbulské Koç University (Koç University).

Pokud váš vyhlédnutý lékař jakoukoliv ze zmíněných univerzit absolvoval, má výbornou základní průpravu. Obecně toto platí pro jakoukoliv (i zahraniční) školu, jež má státem akreditovaný obor chirurgického vzdělání.

Zajímejte se také o to, kde lékař absolvoval svou chirurgickou stáž. Podobně jako školství, také turecké zdravotnictví je na vysoké úrovni a praxe ve státní nemocnici není žádnou přítěží, spíše naopak [3].

Kde – a u koho – chirurg absolvoval trénink v metodice vlasových transplantaci?

Tato školení jsou velmi intenzivní, zaměřená na jednu z transplantačních technik (v Turecku zpravidla FUE – Follicular Unit Extraction). Organizují je zpravidla nejlepší chirurgové v zemi, kteří jsou často i členem jedné z mezinárodních asociací pro obnovu vlasů.

Prověřte v seznamu těchto organizací jak členství vašeho vyhlédnutého lékaře, tak jeho školitele (viz dále).

Je lékař členem jedné z mezinárodních organizací pro obnovu vlasů? Jak dlouho?

Ti nejlepší z nejlepších tureckých chirurgů bývají členy alespoň jedné ze pěti asociací pro obnovu vlasového porostu:

 • The International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS),
 • FUE EUROPE,
 • American Society of Hair Restoration Surgery (ASHRS),
 • The International Alliance of Hair Restoration Surgeons (IAHRS),
 • IMCAS (International Master Course on Aging Science).

Členství vyhlédnutého lékaře v organizaci by pro vás mělo být jedním z nejdůležitějších filtrů – vypovídá totiž nejen o jeho mimořádně zručnosti a profesní úrovni, ale také o morálních kvalitách.

Ukázky certifikátů, které udělují ISHRS a ABHRS. Zdroj: aekhairclinic.com, ishrs.org

Ukázky certifikátů, které udělují ISHRS a ABHRS. Zdroj: aekhairclinic.com, ishrs.org

Ukázky certifikátů, které udělují ISHRS a ABHRS. Zdroj: aekhairclinic.com, ishrs.org

Ukázky certifikátů, které udělují ISHRS a ABHRS. Zdroj: aekhairclinic.com, ishrs.org

Žádostí o přijetí projdou jen chirurgové, kteří se věnují výhradně vlasovým transplantacím, operují každého svého pacienta (a jsou přítomni po celou dobu zákroku), spolupracují s certifikovaným personálem a nikdy nebyli nařčeni z nekalých praktik černého trhu.

Členstvím se lékaři zavazují k dodržování určité etiky a operačních standardů na svých pracovištích. K odebrání členství pak stačí malé podezření na neférové jednání vůči pacientům či porušení etického kodexu.

Pokud je chirurg příslušníkem jedné z těch prestižních asociací, klinika se tím na svém webu ráda pochlubí. Přesto si jeho členství – vzhledem k pochybnému jednání mnoha pracovišť – prověřte přímo na stránkách organizací:

 • ISHRS: v pokročilém vyhledávání (advanced search) nastavte jako zemi (country) Turecko (Turkey) a ověřte, zda jsou lékař nebo jeho školitel ve vyfiltrovaném seznamu.
 • FUE EUROPE: v seznamu členů zadejte do pole lokality Istanbul.
 • ABHRS: lékaře na istanbulských klinikách vyfiltrujte vložením slova „Istanbul“ do políčka „city“.
 • IAHRS: pro zobrazení seznamu tureckých členů klikněte na odkaz.
 • IMCAS: seznam členů není veřejný.

Chirurgovy zkušenosti

Kvalitní vzdělání je samozřejmě základ, neméně o schopnostech prověřovaného lékaře ale vypovídá jeho praxe a spokojenost pacientů.

Kolik transplantací lékař provedl? Operuje každého svého pacienta?

Věnuje se doktor vlasovým transplantacím dostatečně dlouhou dobu, nebo je teprve „v tréninku“? Špičkoví chirurgové operují každý den, za sebou mají tisíce operací a jsou často vybookovaní na týdny až měsíce dopředu.

Ale pozor – zajímejte se jen o počet zákroků, které lékař skutečně odoperoval, nikoliv o ty, které „dozoroval“ nebo proběhly pod jeho garancí.

Peníze na úkor vašeho zdraví

Smutným faktem je, že se většina tureckých klinik snaží na klientech co nejvíce vydělat. Náklady snižují mj. tak, že doktoři dohlíží na několik operací zároveň (a nemají tak prostor se zákroku přímo účastnit) nebo dokonce slouží jen jako marketingová tvář kliniky a samotný zákrok provádějí (často necertifikovaní) technici či sestry.
K těmto praktikám dochází téměř výhradně na pracovištích 1. a 2. kategorie – viz článek 3 druhy tureckých klinik na transplantaci vlasů: jaké jsou mezi nimi rozdíly a na co si dát pozor?

Věnuje se doktor jen jedné technice?

Transplantace vlasů se provádějí dvojicí metod (Follicular Unit Transplantation – FUT – a Follicular Unit Extraction – FUE). Specializuje se chirurg jen na jednu z nich a věnuje se jí opravdu do hloubky? A neprovádí vedle toho i jiné kosmetické zákroky, které s transplantacemi vlasových štěpů vůbec nesouvisí?

Pokud lékař není specialistou na jednu metodu nebo se dokonce věnuje např. faceliftingu, liposukcím nebo třeba výplním vrásek, absolvování operace na jeho klinice si dobře rozmyslete.

Je lékař ochotný dát vám kontakt na bývalé klienty?

Nic o zkušenosti s chirurgem (a potažmo celou klinikou) nevypoví tolik, jako názory bývalých pacientů.

Při procházení webových stránek rovnou vylučte pracoviště, která se prezentují fotkami bez použití blesku – tento trik se používá ke zdánlivému zvýšení hustoty vlasů.

Lékař nebo zprostředkovatel by vám měl na vyžádání zaslat fotografie alespoň 10 pacientů před zákrokem a 12 až 18 měsíců po něm. Snímky ihned po operaci nejsou příliš relevantní – nepoznáte z nich, kolik štěpů se skutečně uchytilo, zda vlasy rostou v přirozeném úhlu ani jak husté jsou.

Důležité také je, zda je chirurg ochotný poskytnout kontakt alespoň na jednoho bývalého pacienta (např. telefonní číslo, e-mail nebo odkaz na profil na sociálních sítích). Řada klientů špičkových klinik s předáním svých kontaktních údajů souhlasí; dobře totiž vědí, že najít kvalitní pracoviště trvá často desítky hodin a chtějí ostatním pacientům hledání usnadnit.

[ZDARMA] Nejrozsáhlejší materiál o transplantaci vlasů

Jak lékař (a jeho klinika) pracují a fungují

Posledním bodem, který důkladně prověřte, je fungování samotného pracoviště a zapojení lékaře do zákroku. Pokud chcete využít služeb zprostředkovatele transplantace, měl by na vám na následující otázky napřímo a uspokojivě odpovědět zástupce agentury:

 • Je v daném zařízení více lékařů? Může poptaný chirurg garantovat svou přítomnost u operace?
 • Je klinika pojištěná? Jakým způsobem probíhá platba, existuje možnost storno poplatku a pokud ano, jaké jsou jeho podmínky?
 • Jací další zdavotní pracovníci – technici a sestry – se budou na zákroku podílet? Jak se jmenují, jaké mají vzdělání a certifikáty, u kolika operací už asistovali? Špičková pracoviště dlouhodobě spolupracují jen s opravdu zkušenými zdravotníky.

Bližší informace, jak se rozhodnout pro správné transplantační pracoviště, najdete v článku [NÁVOD] Jak vybrat kvalitní kliniku na transplantaci vlasů v Turecku.

Jak by úvodní konzultace (ne)měla probíhat?

Před podepsáním smlouvy o zákroku nabízejí kliniky potenciálním pacientům možnost osobní či online konzultace. Na kvalitním pracovišti s vámi lékař nebo zprostředkovatel nejdříve probere vaše představy a možnosti léčby, zodpoví vám na otázky vyjmenované výše a zběžně zhodnotí stav vašich vlasů a zdravotní stav.

Teprve poté přichází na řadu vůbec zmínka o podstoupení operace na dané klinice. Pokud vás chirurg nebo zástupce zprostředkovatele už po několika minutách tlačí k podpisu smlouvy (nebo vás k němu dokonce nutí asistent, aniž byste měli možnost promluvit si s lékařem), vycouvejte.

Dejte pozor na nátlakové taktiky – s oblibou se používá zejména argument o nedostupnosti kliniky na dalších několik týdnů či měsíců. Časté je také nabídnutí výraznější slevy výměnou za okamžitý podpis a zaslání rezervačního poplatku.

Než se písemně zavážete…

Před konečným rozhodnutím si nakonec upřímně odpovězte na tyto otázky:

 • Jste spokojeni s tím, jak lékař nebo zprostředkovatel odpověděl na vaše otázky a co jste se o něm i jeho klinice dozvěděli?
 • Máte pocit, že s vámi lékař nebo zástupce zprostředkovatele strávil dostatek času?
 • Jaký je váš osobní dojem z chirurga, kliniky a zprostředkovatele? Působí na vás důvěryhodně?

Checklist: jak vybrat kvalitního chirurga, kliniku a zprostředkovatele

Pro odběratele našeho obsahu jsme připravili obsáhlý checklist s 22 otázkami, který vám pomůže vybrat vhodného lékaře pro vaši operaci, pracoviště – a nakonec agenturu, která vám transplantaci v Istanbulu zajistí.

Součástí každého bodu je také vysvětlení, proč je pro úspěch vašeho zákroku důležitý. Pro získání checklistu si nejdříve stáhněte náš e-book – checklist vám automaticky zašleme během 3 dnů.

O checklist si můžete také rovnou napsat.

Checklist: Jak správně vybrat chirurga, kliniku a agenturu pro transplantaci vlasů

Checklist: Jak správně vybrat chirurga, kliniku a agenturu pro transplantaci vlasů

Zajistíme vám transplantaci u předního světového chirurga

A písemně se zaručíme, že bude přítomný po celou dobu vašeho zákroku a osobně vás bude operovat. Ozvěte se nám.

Prvním krokem k transplantaci vlasů je osobní či online konzultace

Setkáme se online či osobně (v Praze a okolí), probereme spolu vaší situaci a zodpovíme všechny otázky.

Chci konzultaci zdarma
Ondřej Kožina

Ondřej Kožina

zakladatel společnosti

K založení Folikuli mě vedla má osobní zkušenost - snaha pomoci dalším lidem, kteří řeší úbytek vlasů a chtějí maximální záruku úspěchu, jelikož hledání profesionální a ověřené kliniky na transplantaci vlasů je velmi složité a časově náročné. 

Zdroje a literatura:

 1. What should be the qualification of a hair transplant doctor?

 2. 7 Best Medical Schools in Turkey

 3. Does Turkey have good quality of medical care?