20. 5. 2020 9 min

Mezinárodní organizace pro obnovu vlasů: co jsou zač a s čím vám pomohou?

O mezinárodních asociacích pro obnovu vlasového porostu se na blogu zmiňujeme často. Jsou totiž jedním z faktorů, které vás dovedou na kvalitní kliniku do rukou špičkového chirurga. Přečtěte si, co jsou tyto organizace zač, proč vůbec vznikly a jak fungují.

Pokračovat ve čtení
Mezinárodní organizace pro obnovu vlasů: co jsou zač a s čím vám pomohou?

Mezinárodní organizace pro obnovu vlasového porostu jsou dobrovolná zdravotnická sdružení, která plní řadu poslání:

 • určují (nezávazné) oborové standardy, 
 • aktivně bojují proti praktikám černého trhu,
 • podílí se na vývoji transplantačních technik,
 • organizují mezinárodní workshopy a vzdělávájí chirurgy.

Nejvlivnějšími asociacemi jsou ISHRS (The International Hair Society of Hair Restoration Surgery), FUE EUROPE, ABHRS (American Board of Hair Restoration Surgery) a IAHRS (International Alliance of Hair Restoration Surgeons). Sdružují lékaře, kteří transplantace vlasů provádějí na plný úvazek a v souladu s etickým kodexem; členství podmiňují řadou požadavků, jež mají prokázat odbornou a morální způsobilost uchazeče (viz dále). 

Významnou organizací je IMCAS (International Master Course on Aging Science), která chirurgy vzdělává a pořádá odborné konference.

Seznamy členů můžete (kromě IMCAS) volně procházet – webové stránky organizací pro obnovu vlasů tak slouží také jako výchozí bod pro výběr špičkového lékaře a kvalitní kliniky.

Další zdroje pro výběr důvěryhodné kliniky

Vybrat pracoviště, na kterém v Istanbulu podstoupíte transplantaci vlasů, není žádný med. Abychom vám rozhodování usnadnili, napsali jsme pro vás několik užitečných článků: návod, jak vybrat kvalifikovaného chirurga, jak podle 6 varovných signálů poznat nebezpečná transplantační pracoviště a jak postupovat při výběru špičkové kliniky.

Je důležité zdůraznit, že tato sdružení nemají žádnou regulační pravomoc. V případě pochybení svých členů mohou lékaře vyloučit, nekalým praktikám na jeho klinice ale nezabrání. Přesto se jejich jméno těší v lékařských kruzích obrovskému renomé a velkou váhu má i mezi zdravotními turisty.

Jak černý trh podnítil vznik lékařských asociací

Organizace pro obnovu vlasového porostu vznikly mj. v reakci na rozmáhající se černý trh. Jeho premisa je poměrně jednoduchá: kvalifikovaný chirurg založí kliniku a najme techniky, kteří mají s transplantováním vlasových štěpů zkušenosti. Ti poté – pod záštitou lékařova jména – pacienty operují.

A protože celý zákrok provádí relativně levný, často nelicencovaný personál, může lékař nabídnout velmi nízké ceny – už od 1 200 euro (asi 32 tisíc Kč). Samotný chirurg pak funguje především coby reklamní poutač, jehož cílem je nalákat na zákrok nic netušící pacienty. Turecká legislativa podobné konání samozřejmě zapovídá, kvůli lukrativnosti oboru ale nad fungováním takových klinik přivírají úředníci mnohdy oči.

Jak ale vůbec došlo k tomu, že roli operujících lékařů přebrali technici a zdravotní sestry?

Na počátku byl FUT

Když se komerční transplantace začaly počátkem 90. let rozmáhat, pracovali lékaři podle metodiky Follicular Unit Transplantation (FUT). Její podstatou je odběr pruhu kůže ze zadní části hlavy (tzv. dárcovské oblasti), která obsahuje velké množství vlasů odolných proti vypadávání. 

Takový zákrok vyžaduje mimořádnou zručnost a zkušenost. Zřejmě nikdo proto reálně nezvažoval možnost delegování tohoto úkonu na certifikované techniky. Jejich pracovní náplní bylo z odebrané kůže vypreparovat jednotlivé štěpy, očistit je od přebytečné tkáně a připravit na implantaci do bezvlasé oblasti.

Během práce asistentů zašil lékař v odběrovém místě ránu, vpichem vytvořil vlasové kanály a upravené štěpy implantoval. S postupujícím vývojem oboru začalo množství transplantovaných štěpů růst – a kvůli enormním časovém nárokům začali chirurgové implantaci delegovat na certifikované techniky.

Princip metody FUT

Princip metody FUT

Díky vzrůstajícím zkušenostem zároveň sílila poptávka po transplantacích v Turecku; vznikala nová pracoviště a konkurenční tlak srážel ceny dolů

Některé kliniky se rozhodly cenu ještě snížit. Aby zachovaly ziskovost svých služeb, převedly na asistenty – výměnou za vyšší odměnu – i tvorbu vlasových kanálů. Tím ale tato pracoviště překročila hranici zákona: kanály se vytvářejí vpichem a jakožto invazivní zákrok je smí provádět jen licencovaný lékař.

Rozmach FUE a boom ilegálního trhu s transplantacemi

Problém nelegálních transplantací zesílil v roce 2002 po uvedení techniky FUE (Follicular Unit Extraction) [1], při které se štěpy po jednom extrahují speciální dutou jehlou.

Princip metody FUE

Princip metody FUE

Na první pohled velmi jednoduchý zákrok motivoval řadu lékařů k expanzi klinik. Začali ve velkém najímat techniky a během 18 let vznikly v Istanbulu stovky pracovišť, na kterých tito asistenti roli operujících lékařů převzali

Vedle čištění a implantace tak na 80 % klinik technici štěpy také odebírají, vytvářejí kanály pro jejich vložení, aplikují anestezii a někdy provádí vstupní vyšetření (včetně vyznačení transplantační oblasti).

Ve skutečnosti je odběr štěpů poměrně náročný – i nepatrné poškození folikulu zvyšuje pravděpodobnost odumření a vypadnutí vlasu. Marketingová masáž ze strany nepoctivých klinik přesto v pacientech vytváří dojem, že podstatou transplantace vlasů metodou FUE je „přepichování“ štěpů, které nebolí, nezanechává jizvy a vlastně ani není opravdovou operací.

Řada operujících techniků navíc nemá ani potřebné zkušenosti či certifikát. To může vést k řadě komplikací, mj. k zanesení infekce, vytěžení (overharvestingu) dárcovské oblasti a vzniku lysin nebo k vložení štěpů pod špatným úhlem.

V reakci na rostoucí počty obětí nepovedených operací začaly vznikat profesní lékařské organizace – a postupem let se staly neoficiálními garanty zkušených odborníků a důvěryhodných klinik.

ISHRS

Lékaře na webu ISHRS můžete (v pokročilém vyhledávání) hledat zde.

The International Hair Society of Hair Restoration Surgery (mezinárodní asociace pro obnovu vlasového porostu) vznikla v roce 1993 ve Spojených státech a je dnes nejstarší a největší organizací pro obnovu vlasového porostu. Jako vlivná, nezávislá autorita propaguje ISHRS zavádění přísných etických a operačních standardů.

Hlavním posláním ISHRS je zlepšit kvalitu života lidí trpících vypadáváním a ztrátou vlasů. Asociace se také snaží vytvořit prostředí pro výměnu zkušeností mezi svými členy. ISHRS se podílí na pořádání kurzů jednotlivých technik a mj. dvakrát ročně organizuje mezinárodní odborné kongresy. 

ISHRS stojí také za platformou Fight the FIGHT (Fraudulent Illicit Global Hair Transplants), která intenzivně bojuje proti černému trhu a šíří osvětu mezi pacienty i lékaři.

Etické zásady a členství v ISHRS

Členové ISHRS se dle etického kodexu (celý si jej můžete prohlédnout zde) řídí mj. následujícími zásadami:

 • Nezneužívají pacienty pro svůj finanční prospěch a dodržují lékařský kodex země, ve které působí.
 • Doporučují pacientům jen takové zákroky, které by v totožné zdravotní situaci byli ochotni sami podstoupit.
 • Vyhýbají se zavádějící komunikaci a agresivním marketingovým technikám.
 • Dozví-li se o legislativních přečinech na jiném pracovišti (např. operace prováděné techniky), neprodleně to oznámí příslušným autoritám.
 • Průběžně se vzdělávají, podílí na výzkumu a o své poznatky se dělí se svými kolegy.

O členství v ISHRS smí usilovat lékař, který dosáhl potřebného vzdělání a atestací, má platnou licenci a věnuje se vlasovým transplantacím na plný úvazek. Vedle toho je třeba, aby jej doporučil nezávislý praktik z uchazečovy země a alespoň jeden člen asociace.

Organizace rozlišuje několik druhů členství:

 • Associate Member – vlasový chirurg s platnou licencí; lékaři s tímto statusem nejsou na webu ISHRS uvedeni, přesto jsou členy asociace a mohou se prezentovat jejím certifikátem (viz obrázek níže).
 • Full Member – lékař, který splnil veškeré požadavky na vzdělání stanovené organizací.
 • Fellow Member – chirurg, který je členem sdružení alespoň 5 let, účastní se konferencí pořádaných asociací a je aktivně učí ostatní členy nebo jim své znalosti předává jiným způsobem.
Certifikát, který mohou členové ISHRS použít na svém webu. Zdroj: ishrs.org

Certifikát, který mohou členové ISHRS použít na svém webu. Zdroj: ishrs.org

FUE EUROPE

Zkušeného chirurga na stránkách FUE EUROPE (po zadání slova „Istanbul“ do vyhledácího pole) najdete zde.

Organizace FUE EUROPE vznikla roku 2011 ve Švýcarsku. Sdružuje evropské lékaře, kteří se specializují na transplantaci vlasů metodou Follicular Unit Extraction. 

Vedle propagace metody FUE jako vhodnější alternativy pro některé pacienty organizuje asociace každý rok mezinárodní konference a odborné workshopy, kde si členové organizace předávají teoretické i praktické zkušenosti. Spolek je mj. také partnerem specializovaného časopisu FUE Magazine a pořádá intenzivní, 10denní kurzy metody FUE.

Do organizace se mohou přihlásit chirurgové, kteří mají platnou lékařskou licenci, specializují se na vlasové transplantace technikou Follicular Unit Extraction a zašlou písemná doporučení alespoň od dvou nezávislých odborníků na transplantaci vlasů. O jejich přijetí rozhoduje výkonná rada asociace.

Přihlaste se k odběru newsletteru

ABHRS 

Lékaře na webu ABHRS můžete hledat zde.

American Board of Hair Restoration Surgery (americký výbor pro obnovu vlasového porostu) pomáhá od roku 1996 nastavit lékařské a etické standardy v oboru vlasových transplantací ve Spojených státech.

ABHRS zajišťuje pořádání kongresů a workshopů různých operačních metod. Chirurgové, kteří splní přísné vstupní požadavky, se mohou prezentovat ABHRS certifikátem. Aby jej lékař získal, musí mj. doložit:

 • doporučení o svých schopnostech, vzdělání a zkušenostech od dvou nezávislých lékařů, kteří jsou členy ISHRS nebo ABHRS,
 • důkazy o tom, že se vlasovým transplantací v posledních 3 letech intenzivně věnuje a provedl alespoň 150 operací,
 • alespoň 50 detailních operačních protokolů,
 • podrobný rozbor zákroku u minimálně 5 pacientů se snímky před operací a poté, co pacientovi vlasy dorostly.

Etické zásady se podobají kodexu ISHRS. Stejně jako jiné typy asociace, také ABHRS nabízí různé druhy členství; např. pro udělení statusu Fellow member stačí, když se uchazeč vlasovým transplantacím věnuje soustavně 1 rok a doloží svou asistenci u 70 zákroků.

Ukázka certifikátu ABHRS. Zdroj: aekhairclinic.com

Ukázka certifikátu ABHRS. Zdroj: aekhairclinic.com

IAHRS

Lékaře na webu IAHRS hledejte na tomto odkazu.

Ze všech tří zmíněných asociací je The International Alliance of Hair Restoration Surgeons (mezinárodní aliance chirurgů pro obnovu vlasů) nejmladší. Založena byla roku 2001 a v komunitě osob trpících vypadáváním vlasů se proslavila především svým fórem Bald Truth Talk, na kterém pacienti různých pracovišť rozebírají své zkušenosti.

Zajímavým projektem organizace je také Hair Transplant podcast, ve kterém zakladatel IAHRS Spencer Kobren rozebírá s předními osobnostmi oboru techniky transplantace vlasů, nové metody, vzdělávání lékařů nebo proces výběru kliniky.

Poslání IAHRS je podobné jako u ostatních organizací – narovnat přístup klinik k pacientům, umožnit nalézt kvalitní pracoviště a zajistit výměnu zkušeností mezi svými členy. Podobné jsou i nároky na uchazeče o členství.

IMCAS

International Master Course on Aging Science (IMCAS) je asociace zaměřená mj. i na vzdělávaní v oboru transplantrace vlasů. 

Těžištěm spolku je pořádaní mezinárodních kongresů dematologie a plastické chirurgie. Těch organizuje IMCAS každý rok několik, vždy na různých kontinentech. Vedle přednášek (vystupující lékaři obdrží za svou prezentaci certifikát) fungují tyto sjezdy jako platforma pro sdílení vědomostí a další rozvoj oboru.

Chirurgové mohou své znalosti prohlubovat také v online lekcích, jejichž součástí jsou mj. demonstrace operačních technik na pacientech nebo jejich nácvik. 

Seznam členů není veřejně přístupný, lékaři se ale mohou na webu své kliniky prezentovat certifikátem o vystoupení nebo o absolvování online kurzu:

Ukázka certifikátu o vystoupení na kongresu IMCAS. Zdroj: hairmedico.com

Ukázka certifikátu o vystoupení na kongresu IMCAS. Zdroj: hairmedico.com

Jak při výběru kliniky postupovat?

Z mnoha dobrých důvodů (viz článek Jak (ne)číst zákaznické recenze klinik na transplantaci vlasů) se vyhněte vyhledávání transplantačního pracoviště na Googlu a dalších vyhledávačích. Nejbezpečnějším způsobem je začít na stránkách zmíněných organizací (viz odkazy u každé z nich). 

Podle zkušeností, vzdělání a třeba i sympatií si vytipujte několik chirurgů a ozvěte se klinikám, na kterých pracují. Ptejte se mj. na to, zda:

 • vám mohou garantovat přítomnost vybraného lékaře u zákroku i jeho podíl na operaci,
 • neoperují více jak tři pacienty denně,
 • vám poskytne jména a doklady o vzdělání techniků, kteří budou při operaci asistovat.

Nejste si jisti, zda postupujete správně či zda je vybraná klinika opravdu kvalitní? Rádi vám poradíme – ozvěte se nám.

ZDARMA

Nejrozsáhlejší materiál o transplantaci vlasů

Strávili jsme stovky hodin výzkumem vhodné kliniky.
Ušetřete čas a zjistěte:

 • jak vybrat špičkového chirurga, kliniku a agenturu,
 • na co se připravit před transplantací, během ní a po ní,
 • proč se obloukem vyhnout českým pracovištím,
 • na co si dát pozor – 6 varovných známek nebezpečných klinik.
Tomáš Soukup

Tomáš Soukup

copywriter

Tomáš je copywriter na volné noze. Absolvoval Přírodovědeckou faktultu Univezity Karlovy a rád píše o medicínských tématech, Jeho doménou je psaní a rešerše vědeckých článků a studií.

Svými texty se snaží návštěvníky Folikuli.cz vzdělat a pomoci jim s výběrem vhodné kliniky pro transplantaci vlasů.

Zdroje a literatura:

Follicular Unit Extraction: Minimally Invasive Surgery for Hair Transplantation