Transplantace vlasů s přímou účastí chirurga
Sledujte nás: +420 775 770 333
11. 3. 2020 9 min

3 druhy tureckých klinik na transplantaci vlasů: jaké jsou mezi nimi rozdíly a na co si dát pozor?

Istanbul nabízí transplantaci vlasů téměř každému – vybrat si můžete ze stovek klinik různých úrovní. Přečtěte si, jaké 3 hlavní druhy transplantačních zařízení v tureckém hlavním městě naleznete, v čem se liší, proč se neřídit jen podle ceny zákroku a v čem vám může pomoci zprostředkovatel transplantace.

Pokračovat ve čtení
3 druhy tureckých klinik na transplantaci vlasů: jaké jsou mezi nimi rozdíly a na co si dát pozor?

Istanbul je bez nadsázky hlavní světovou metropolí v oboru transplantace vlasů. Zdravotní turisté sem pro nový vlasový porost jezdí ze dvou důvodů:

 • část z místních klinik patří mezi nejlepší transplantační pracoviště na světě,
 • cena zákroku je až 10krát nižší než v západních zemích.

Věhlas a dobré jméno předních istanbulských klinik v poslední dekádě vyvolal obrovskou poptávku od mužů i žen trpících dědičnou plešatostí. Obratem ale začala vznikat i lékařská zařízení, která cílí na méně majetnou klientelu.

Výsledkem je více než 600 klinik různých cen, kvalit a zkušeností. Všechny ale můžeme rozřadit do tří kategorií – a stejně jako v jiných oborech, i zde platí staré známé „dostanete, za co si zaplatíte“.

Rozdíly mezi třemi hlavními druhy tureckých klinik shrnuje tabulka níže; bližší informace pak naleznete dále v textu.


Parametr levná klinika průměrná klinika špičková klinika
Cena zákroku (včetně ubytování a transferů) 1 500 až 2 000 € 2 000 až 2 500 € od 2 500 €
Počet klientů za den často i desítky operací denně nejvýše 10 zákroků za den 1 až 3 operace denně
Počet transplantovaných štěpů neomezený (často i 4 500 a více) neomezený (často i 4 500 a více) omezený, ze zdravotních důvodů přenos max. 4 500 štěpů při jednom zákroku
Jak probíhá vstupní konzultace? konzultace trvá velmi krátce, zhodnocení vlasů a nákres nové linie provádí od pohledu často asistent či technik konzultace trvá okolo 15 minut, zhodnocení hustoty vlasů a nákres nové linie provádí operující chirurg s pomocí přístrojů, vyhotovuje také anamnézu konzultace trvá několik desítek minut, zhodnocení hustoty vlasů a nákres nové linie provádí operující chirurg s pomocí přístrojů, vyhotovuje také anamnézu
Jak dlouho je lékař u zákroku přítomen? ve většině případů se zákroku vůbec neúčastní krátkou dobu, dohlíží na několik operací zároveň po celou dobu zákroku
Jaký je podíl chirurga na operaci? většinou žádný; zákrok provádí (často necertifikovaní) technici či zdravotní sestry minimální – většinou rozdá technikům instrukce a jejich práci pak může kontrolovat; zřídka zahájí odběr štěpů nebo otevírání kanálů lékař zahájí odběr štěpů a tvorbu kanálů, popř. (u VIP balíčku) provádí odběr všech štěpů a vytváří všechny kanály; vkládání štěpů zajišťují vysoce zkušení a certifikovaní technici
Nebezpečí zdravotních komplikací relativně vysoké, často kvůli nedostatečné sterilizaci nástrojů (infekce) a nezkušenosti techniků/sester (nekróza tkáně) nízké minimální (kliniky dbají na hygienu a sterilizaci nástrojů), jsou dodržovány nejpřísnější hygienické předpisy
Použití sedativ během zákroku nabízí nabízí zpravidla nenabízí (ovlivňují spolupráci pacienta během zákroku a výsledek operace)
Garance doživotní záruky nabízí (přestože nedává moc smysl) nabízí obvykle nenabízí (v dárcovské oblasti už nemusí být dostatek vlasů, za svou prací si navíc kliniky stojí)
Pooperační péče velmi krátká pooperační konzultace v rámci kontroly, předání speciálního šampónu, masti a léků pooperační konzultace v rámci kontroly, předání speciálního šampónu, masti a léků pooperační konzultace v rámci kontroly, dlouhodobé sledování pacienta na dálku, předání speciální šampónu, masti, léků a případně dalších přípravků

Levné kliniky: nízká cena, velké riziko

Do této skupiny spadá až 80 % istanbulských klinik pro transplantaci vlasů. Jejich hlavní konkurenční výhodou je nízká cena: pohybuje se v rozmezí 1 500 až 2 000 eur (cca 37 až 55 tisíc Kč).

Pracoviště v této kategorii fungují jako vysokoobrátkové manufaktury – cílí na kvantitu, nikoliv kvalitu. Na klinice často působí jediný chirurg (kvůli zákonnému krytí), přesto se zde den co den odoperují i desítky pacientů.

Většinu práci tak logicky odvádějí (za účelem maximálního snížení nákladů) technici, často nepříliš zkušení a bez certifikátu. Lékař zákrok nejenže neprovádí, ale často se jej ani neúčastní.

Vstupní vyšetření, důležité pro kvalitní výsledek zákroku, je na těchto pracovištích spíše formalitou. Hustotu vlasů v odběrové oblasti vyšetří lékař, popř. asistent pohledem (namísto tzv. densitometrem), linii vymezující oblast pro implantaci štěpů načrtnou bez bližšího prozkoumání plešatící oblasti.

Velká část levných klinik se tak v zásadě pohybuje na černém trhu. Chirurgické zákroky bez přítomnosti lékaře jsou v Turecku nelegální a skýtají velké zdravotní i estetické riziko. Operující technici často znají jeden postup, který používají u všech pacientů – univerzální metoda pro vlasovou transplantaci přitom neexistuje.

Technici se ani zdaleka nevyrovnají zkušenému chirurgovi a nejsou schopni řešit případné zdravotní komplikace. Vlasové štěpy často implantují pod špatným úhlem (vlasy pak nevypadají přirozeně) nebo je během odběru poškodí (štěp odumírá a vlas vypadne).

Špatně vytvořená linie s nepřirozeným úhlem vlasů

Špatně vytvořená linie s nepřirozeným úhlem vlasů

Takto řídké vlasy v oblasti transplantace jsou výsledkem masivního odumření štěpů

Takto řídké vlasy v oblasti transplantace jsou výsledkem masivního odumření štěpů

Výsledek nadměrné extrakce štěpů v dárcovské oblasti

Výsledek nadměrné extrakce štěpů v dárcovské oblasti

Zjizvení kůže v místě odběru způsobené špatnou extrakcí

Zjizvení kůže v místě odběru způsobené špatnou extrakcí

Zanícení vložených štěpů v důsledku nedostatečné sterilizace operačních nástrojů a hygieny během zákroku

Zanícení vložených štěpů v důsledku nedostatečné sterilizace operačních nástrojů a hygieny během zákroku

Nízká zručnost a zkušenost některých techniků může vést ke zdravotním komplikacím (zanesení infekce, poškození krevního oběhu v místě odběru či implantace štěpů) a chabým pooperačním výsledkům.

Typickým problémem je „vytěžení“ (overharvesting) určitého segmentu dárcovské oblasti. Při správném provedení FUE odebírá chirurg štěpy podle určitého vzoru, který zaručuje přirozený vzhled dárcovské oblasti i po extrakci části vlasů.

Na levných klinikách ale technici často nedokáží tento vzor dodržet – v určitém segmentu odeberou příliš mnoho štěpů a sníží hustotu vlasů natolik, že se na temeni objeví lysá místa:

Příklad správného a špatného vzoru odběru štěpů

Příklad správného a špatného vzoru odběru štěpů

Technici často také nerozlišují, jaké štěpy kam přenášejí. Každý štěp přitom nese 1 až 4 vlasy a před implantací by se měly třídit – pokud se totiž např. 4vlasý štěp vloží do čelní linie, bude výsledný vlasový porost působit nepřirozeně.

Co je vlasový štěp?

Tímto termínem se označuje malý kousek tkáně, která se vyjímá z dárcovské oblasti. Kromě 1 až 4 vlasů se skládá z dvou svrchních vrstev kůže a dalších komponent potřebných pro růst vlasu: folikulů, cibulek, mazových žláz ad. 

Blíže tuto problematiku rozebíráme v článku Životní cyklus vlasů: jak rostou a proč vypadávají.

Jak levné kliniky poznáte?

Jednoznačně podle ceny. Přestože je cena lidské práce v Turecku mnohem levnější než u nás, řádně provedená operace je stále relativně nákladná: je třeba pronajmout adekvátní prostory, zajistit jejich dezinfekci, zakoupit nástroje a techniku a najmout zkušené techniky a především lékaře (ti jsou nejdražší položkou). 

Pokud vám klinika či zprostředkovatel transplantace nabízí zákrok, ubytování v luxusním hotelu a transfery za cenu pod 2 000 euro (do cca 55 000 Kč), míříte s největší pravděpodobností na rizikové pracoviště. Jaké jsou další známky nekvalitních klinik?

 • Spoléhají na agresivní marketing a kladou velký důraz na Istanbul jako prázdninovou, odpočinkovou destinaci.
 • Při otázce na přítomnost lékaře během celého zákroku a jeho podílu na operaci vám odpoví vyhýbavě a budou poukazovat na skvělé zkušenosti celého personálu.
 • Propagují se pomocí pooperačních fotek, které jim buď nepatří, popř. jsou špatně nasvícené (nafocením hlavy bez blesku vzniká optický klam hustých vlasů).
 • Jakékoliv negativní recenze nebo příliš „dotěrné“ otázky mažou a nechávají prostor jen pochvalným komentářům.
 • Nabízejí doživotní záruku a aplikaci sedativ během operace; tlumící látky jsou ovšem při transplantaci vlasů spíše přítěží, pacient nemusí spolupracovat a tím ohrožuje celkový výsledek zákroku.

Další informace o levných transplantačních zařízeních jsme pro vás sepsali v článku 6 varovných signálů nebezpečné kliniky na transplantaci vlasů.

Kliniky střední kategorie

Na klinikách střední kategorie se cena zákroku (včetně ubytování a transferů po Istanbulu) pohybuje v rozmezí 2 000 až 2 500 € (cca 50 000 až 65 000 Kč). I tato pracoviště cílí na zisk na úkor pacienta a jejich činnost je většinou ilegální; až 90 % operace totiž odvedou technici.

Od nejlevnějších klinik se liší občasnou přítomností chirurga během zákroku. S klientem provede vstupní konzultaci, jeho podíl na operaci bývá ale minimální

Někteří lékaři začnou odběr štěpů, většinou ale rozdají technikům instrukce, jak při zákroku postupovat a přesunou se k dalšímu pacientovi. Během jediného dne totiž často „dozorují“ i deset operací zároveň a mezi jednotlivými sály přechází. Většina takových chirurgů je spíše reklamní tváří kliniky, s pacientem přijdou do kontaktu jen v nutných případech.

Jaká zdravotní rizika vám na klinice 2. kategorie hrozí?

Kvůli úspoře času odebírají technici štěpy pomocí motorizovaných či robotických dutých jehel. Ačkoliv je tento způsob rychlejší než manuální extrakce, je – při nedostatečné zkušenosti operujícího – náchylnější na poškození štěpů, při kterém hrozí jejich odumření a vypadnutí části přenesených vlasů [1, 2].

Výjimečně může dojít k nekróze tkáně v dárcovské oblasti vlivem přerušení krevního oběhu při odběru příliš velkého množství na malém prostoru (na nejlevnějších klinikách je toto riziko násobně vyšší).

Pravděpodobnost dostatečné hustoty transplantovaných vlasů a skvěle vypadající čelní linie je na klinikách střední úrovně vyšší než na nejlevnějších pracovištích, ale nižší než na špičkových klinikách.


[ZDARMA] Nejrozsáhlejší materiál o transplantaci vlasů

Špičkové kliniky: téměř 100% jistota skvělého výsledku

Pomyslnou špičku turecké (a zčásti i světové) vlasové transplantologie tvoří několik istanbulských klinik, na kterých se vám od 2 500 € (asi 65 000 Kč) výše dostane nejlepší možné péče.

Pro dosažení skvělého výsledku se tyto kliniky věnují v jednom dni maximálně třem klientům denně. Pacient zná jméno lékaře, který jej bude operovat a klinika na vyžádání poskytne i jména a profesní historii techniků a sester, kteří se na zákroku budou podílet (s klinikou obvykle spolupracují řadu let).

Transplantace na špičkových pracovištích provádějí chirurgové, kteří za sebou mají tisíce úspěšných operací, v oboru se průběžně vzdělávají, často přednáší na univerzitách nebo se podílí na výzkumu a techniku transplantací učí.

Tito lékaři jsou velmi často členy The International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS) či podobných asociací. Jde o renomovaná lékařská sdružení, která do svých řad – na doporučení stávajících členů – přijímají jen ty nejlepší lékaře dodržující přísný etický kodex. Své členy pravidelně kontrolují a při podezření na nekalé praktiky je okamžitě vyloučí.

Špičkové kliniky poznáte podle:
 • konstruktivní diskuze (adekvátně reagují i na negativní komentáře),
 • prezentace svých výsledků na snímcích focených s bleskem,
 • zavedené tradice (na trhu jsou zpravidla 10 a více let),
 • velmi nízkého počtu operovaných pacientů za den,
 • garance přítomnosti a odvedení velké části práci chirurgem, který je členem jedné z mezinárodních asociací pro obnovu vlasového porostu.

Jak transplantace na špičkových klinikách probíhá?

Před samotným zákrokem podstoupite konzultaci, při které váš operující lékař během několik desítek minut:


 • změří hustotu vlasů v dárcovské oblasti,
 • probere vaše představy o výsledku transplantace,
 • načrtne operační linie, mezi které se budou štěpy vkládat,
 • provede celkovou anamnézu (bude se zajímat o alergie, prodělaná onemocnění a operace).
Příklad linek, které vymezují oblast pro vložení vlasových štěpů.

Příklad linek, které vymezují oblast pro vložení vlasových štěpů.

Během zákroku je chirurg přítomný po celou dobu a na operaci se z velké části podílí: aplikuje anestezii, zahajuje odběr štěpů a vytváří lůžka pro vložení štěpů. Dohlíží také na správnou implantaci vlasů a při známce jakýchkoliv zdravotních problémů ihned zakročí a adekvátně zareaguje.

Doplňte si mezery ve znalostech

Nejste si jisti, co přesně vlasové kanály jsou a jak se operace provádí? Pro lepší pochopení si nejprve přečtěte článek Transplantace vlasů: průběh a metody.

Přední turecké kliniky zpravidla nabízejí standardní a VIP balíček. V případě standardu provádějí větší část rutinních úkolů technici – ti jsou ale perfektně proškolení a mají za sebou řadu kurzů a atestací.

Zdravotní komplikace jsou na těchto pracovištích minimální. Pokud nastanou, téměř vždy souvisí s nedodržením doporučených pooperačních postupů nebo je na vině nepřiměřená reakce organismu na zákrok.

Díky zkušenostem a sehranosti lékařského týmu mají špičkové kliniky nejvyšší průměrnou míru uchycení štěpů. Jejich nevýhodou je, že téměř výhradně využívají transplantaci vlasů metodou FUE. Techniku FUE, která je vhodnější pro vysoký stupeň plešatostí, prakticky neprovádějí.

Proč při transplantaci vlasů v Turecku využít zprostředkovatele?

Nejste-li si jisti zvolenou klinikou, konzultujte svůj výběr s námi. Strávili jsme stovky hodin rešeršemi, zkoumáním a ověřováním různých pracovišť. Nabízíme zákrok výhradně na špičkových istanbulských klinikách; na jedné z nich transplantaci podstoupil – kvůli nedostatečným zkušenostem českých klinik a omezené nabídce zprostředkovatelů – zakladatel Folikuli.cz.

Transparentnost je pro nás zásadní a proti černému trhu a nelegálním praktikám bojujeme mj. prostřednictvím tohoto blogu. Boji proti ilegálním vlasovým transplantacím se věnuje také Fight the FIGHT, hnutí asociace ISHRS.

Ušetříme vám týdny času a nasměrujeme vás na pracoviště bez rizika. Případně – pokud se ukážete jako vhodný kandidát pro transplantaci – vám zajistíme zákrok na naší partnerské klinice Hairmedico. Jako jediný zprostředkovatel v ČR garantujeme přítomnost špičkového chirurga u zákroku a jeho velký podíl na operaci. Detailní informace o průběhu našich služeb si přečtěte zde.

Prvním krokem k transplantaci vlasů je osobní či online konzultace

Setkáme se online či osobně (v Praze a okolí), probereme spolu vaší situaci a zodpovíme všechny otázky.

Chci konzultaci zdarma
Tomáš Soukup

Tomáš Soukup

copywriter

Tomáš je copywriter na volné noze. Absolvoval Přírodovědeckou faktultu Univezity Karlovy a rád píše o medicínských tématech, Jeho doménou je psaní a rešerše vědeckých článků a studií.

Svými texty se snaží návštěvníky Folikuli.cz vzdělat a pomoci jim s výběrem vhodné kliniky pro transplantaci vlasů.

Zdroje a literatura:

 1. Follicular Unit Extraction: Evolution of a Technology

 2. Robotic Follicular Unit Extraction in Hair Transplantation